Randers før 1928

En gammel kollega A. G. Jensen fra Hillerød gav mig denne bog i 1996.
Han mente at jeg som Randrusianer havde mere brug for bogen.
Der findes virkelig gode billeder fra det gamle Randers.
Jeg videre giver hermed billederne, og håber de kan give modtagerne en god oplevelse. Bogen er udgivet af Randers Turistforening i 1928 og hedder.

Randers Før og Nu

Sønderbro 1928 med Udsigt til Strømmens Hovedgade, bygget År 1907
Løve-Apoteket, Torvegade 12, nedrevet år 1893
Det nye Hotel Randers, hj. af Torvegade og Sct. Mortensgade, opført i 1928 af
Hotelejer S. Mathisen. Bygningskomplekset er ikke fuldt færdig mod Sct. Mortensgade.
Butikslokalerne er ikke taget i besiddelse.
Torvegade nr. 14 og Løve-apoteket nr. 12 i 1928.
Parti af Middelgade fra 1871. Den gamle Bindingsværksbygning, Middelgade 3 brændte 22-4-1872
Samme parti af Middelgade i 1928.
Parti af Middelgade år 1900
Samme Parti fra 1928 Med Højskole Hotellet der blev opført i 1905.
Storegade nr9 opført 1757 af Købmand Jens Rudolpsen Bay, nedrevet 1883.
Den i 1883 opførte Ejendom, Storegade 9. I Naboejendommen, Storegade 7, opført 1854,
har været Bajersøl bryggeri, der senere flyttedes til Ladegårdsgade
og blev den første begyndelse til Bryggeriet THOR.
Storegade 8 1928, opført af Etatsråd Ankerstjerne i 1901. Var Telegrafstation indtil 1925.
Ejes i 1928 af Isenkræmmer Carstens. Naboejendommen,
Storegade 10 ombygget i sin nuværende skikkelse af Snedkermester R. S. Nellemann.
Min Morfar Anton Hansen startede Sadelmagerforretning i Storegade 8 i 1908.
Købmand S. C. Sørensens bygning på hjørnet af Havnen og Søndergade. Opført 1897
Hjørnet af Brødregade og Sct. Mortensgade,
opført 1923 af Glarmester I. C. Christensen
Snedkermester R. C. Christensens ejendom, Brødregade 16.
Nedrevet 1922 for gennemskæring af Sct. Mortensgade
Madie s Konditori, Rådhusstræde13 1928
Købmand Chr. Boldsens Ejendom, Slotsgade nr5 og. 7 ,opført i 1883.
I forgrunden Springvandsgruppen Iguanbryderne på Frederksplads opført år 1907.
I dag stående ved Randers Stadion.
Parti af hjørnet Slotsgade og Ladegårdsgade opført 1903.
Randershus. Hjørnet af Østergade og Rosenønrsalle.
Opført i årene 1907-10 af Arkitekt J. Ansteen Posselt.
Parti af Østergade. I forgrunden tv. Klubben og Teatret opført år 1904.
Arbejderforeningens ejendom Nordregrave 10. Nedrevet 1907.
Arbejderforeningens ejendom Nordregrave 10 1928.
Parti af Påskesønnernes gård (Gæstgivergården Niels Ebbesen)
opført i midten af det 15 de århundrede,
og den yderste hjørneejendom det såkaldte Nørreriis nedrevet 1924.
Houmeden 9 1928. Naboejendommen nr. 11opført 1908 af
Skomagermester Th. Chr. Rasmussen.
Nytorv set fra Houmeden 1928. Hjørnet af Kirketorv og Nytorv,
opført af Blikkenslagermester M. Anthony år 1900.
Randers Hospital 1928. Opført i årene 1866-68.
Længst ude kontorbygningen, opført 1900 på Hvide Mølles grund.
Købmand Henrik Jensens ejendom Voldbrohus,
hjørnet af Jernbanegade og Vestergade opført 1900 af Bagermester P.A. Arendt.
I forgrunden til venstre Hospitalet og længere ude gasværkets beholder.
TH. Vestergade med Banken for Randers og Omegns Hjørneejendom.
Randers Bys Administrationsbygning, Vestergade 34.
Randers lærde skole blev i 1927 ombygget til Administrationsbygning.
Vestergade 53 i 1928 hvor Hotel Westend blev opført i 1912. Ejer i 1928 Th. Johannesen.
Parti af Viborgvej 1928.
Randers Havn omkring 1870 ( efter Tegning)
Parti af Randers Havn 1928.