Rosinpilleren

Af Ib G. Hansen

Sidst opdateret d.8-03-2010

Forord.

Min barndom i Kærgade.
Bylderup_Bov.
Ferierne i Kæret.
Næste stop Mørke.
Maj 1950 til Maj 1954.
8. Regiment.
Aftrædelse til civil.
Gode lærerige år i Vejle.
Slagteriarbejder i Vejle.
Fodbold i Vejle.
Atter mod Randers.
I lære som Entreprenør.
Vorup Frederiksberg.

 – Når man vil skrive og delagtiggøre ens liv ud til en større kreds, må der være nogle der siger , “tror han hans liv har været anderledes “.
 Muligvis ikke , men der er ting der brænder i mig om at fortælle, først og fremmest måske børnebørn og senere efterkommere, om den tid fra min fødsel i 1934 og fremad til idag. En tid der har været så epokegørende for hele menneskeheden. Man glædes over være født så tidlig, hvor de største ændringer i menneskers tilværelse er sket.

– Den tid der er gået har bl.a. været præget af fællesskaber og sammenhold på mange forskellige felter. Den tid vi befinder os i nu, vil jeg i senere artikler prøve at beskrive, de ændringer der er sket, ændringer som jeg allerede nu kan skrive ikke er positive allesammen. Jeg vil skrive om glæder, sorger som rammer alle, vil heller ikke undgå at blive berørt.

– Heldigvis er de fleste minder gode, men det kan ikke undgås at jeg vil komme ind på ting som har berørt min hverdag, oplevelser man godt kunne have undværet.

– Jeg vil beskrive rigtig mange dejlige mennesker der har krydset min vej, mennesker jeg har lært at sætte pris på og respektere. Undgås kan det desværre ikke, at også nogle på min vej, har svigtet min tillid.

– Der vil blive belyst oplevelser som går over min barndom i Vorup og Bylderup Bov, skolegang Vorup, Burkal, Tønder, Ryomgård og Mørke, Min læretid i Brugsen på Viborgvej i Randers.
 Soldatertid i Aalborg, Viborg og Itzehoe. Mine 6 år som slagteriarbejder i Vejle og Randers for så at slutte i Entreprenørbranchen.
 Min Fritid er et stort kapitel hvor fodbold som aktiv i Vorup Frederiksberg, Vejle F.C., ledergerning i Kristrup og Randers Freja af 2 omgange..

– Tiden med organisationsarbejde i Entreprenørforeningen og min tid i Politik vil selvfølgelig også blive berørt.

– Samtidig kan jeg sige at under eventuelt, er der så mange ting der kan blive belyst.

– Alt i alt nok at tage fat på. For de der gider læse det ønsker jeg at formuleringen må være så enkelt som muligt.

 – Tilføjelse til det første skrevne er at jeg her 19. nov. 1999 vil starte med at skrive, men kun når jeg har tid og lyst, det må ikke være en plage at få disse erindringer nedfældet.

 – Der vil i teksten være understregninger, ved dobbelttryk vil i hver enkelt tilfælde komme et billede der passer til teksten. eks. Kærgade 41